Dünyanın yarısı internete giremiyor

İnternet ağı dünya nüfusunun yüzde 84’ünü kaplasa da gelir ve eğitim yetersizliği gibi sebeplerden dolayı internet kullanım oranı yüzde 47’de kalıyor.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Temmuz ayında dünya nüfusunun yarısından fazlasının hala internet erişimi olmadığını belirten bir haber yayınlamıştık. Yeni yayınlanan bir rapora göre bu oranlarda önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerde internet erişim oranları üst düzeydeyken daha az gelişmiş ülkelerde benzer oranlarda yatırım yapılamadığı için büyümenin de istenen hızda artmadığı görülüyor.

20161122internetaccess
İnternet kullanıcısı oranları düzenli bir şekilde artarken yayılma oranlarının her geçen yıl düştüğü gözleniyor.

Büyümenin önündeki en önemli engel maddi yetersizlikler. Aslında mobil internet ağları dünya nüfusunun yüzde 84’ünü kapsıyor. Ancak internete bağlanabilen bir telefon satın alabilmek Afrika’nın genelinde, Çin ve Hindistan’ın kırsal kesimlerinde oldukça lüks.

Teknoloji şirketlerinin çabaları

90’lı yılların sonundan itibaren hızla yayılan internet bağlantısı gelişmiş ülkelerin çoğunda ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmında anında kullanılmaya başlandı. Ancak şu anda yapılması gereken internet bağlantısını yaygınlaştırmakla birlikte, erişimi daha masrafsız hale getirmek.

20160722-itu-world-map-offline-people-with-legend-100673340-large

Google ve Facebook‘un yeni müşteriler bulmak ve kullanım alanlarını genişletmek amacıyla interneti yaymak için farklı projeleri bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde 4 binin üzerinde uydu ile tüm dünyaya yüksek hızlı internet sağlama fikrini ortaya atan SpaceX de bu alanda çalışma yürüten şirketler arasına adını yazdırdı.

Eğitim ve gelir yetersizliği

Dünyanın her noktasından internete bağlanma hedefi orta vadede erişilebilecek bir hedef gibi duruyor. Ancak tüm dünya nüfusunu internete bağlamak git gide daha zor hale geliyor. Yayılmanın yavaşlamasının önemli sebeplerinden birisi dünya genelindeki gelir dağılımının ve eğitimin eşit olmaması. İnternet erişimi olmayan kişilere baktığımızda fakir ve eğitimsiz insanların çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca yaşlılar ve kadınların da internet erişimi olmama ihtimali daha yüksek.

Bu problemler sadece erişim noktalarını artırmakla çözülebilecek problemler değil. Eğer teknoloji şirketleri dünyanın diğer yarısını da potansiyel müşterileri haline getirmek istiyorsa bu insanlara eğitim alma ve gelir kaynakları edinme imkanı sunulması gerekiyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi için de zaman gerekiyor.

Kaynak: Computer World, Business Insider

90’lı yıllardan bu yana hızla yayılan internet gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan ülkelerin de önemli bir kısmında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak gelir ve eğitim konusunda o kadar da şanslı olmayan az gelişmiş ülke vatandaşları internet kullanabilmek için gerekli cihazları edinme ve internetin önemini kavrama konusunda sıkıntılar yaşıyor. Afrika’nın genelinde, Çin ve Hindistan’ın kırsal kesimlerinde milyarlarca insanın internet erişimi bulunmuyor. Ulaşılması kolay olan noktalara çoktan ulaşan internetin artık daha fazla yaygınlaşması için daha fazla çaba harcamak gerekiyor.2 yanıt

Yorumunuz: