ABD narsisizm araştırması

Psychological Science dergisinde yayımlanan bir ankette ABD vatandaşlarına, kendi eyaletlerinin ABD tarihine ne kadar katkıda bulunduğu soruldu.

Haber Özeti

Tam Sürüm

ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde kendi başarılarını kutlamaya hazırlanırken Psychological Science dergisinde 2 bin 800 kişiyle yapılan bir anket yayımlandı. Ankette ABD vatandaşlarına, kendi eyaletlerinin ABD tarihine ne kadar katkıda bulunduğu soruldu.

Delaware eyaletinde yaşayan katılımcıların tahminlerinin ortalaması alındığında eyaletin ABD tarihine katkısının yüzde 33 olduğu ifade edildi. Yani Delaware’de yaşayanlar, ABD tarihinin üçte birine katkı yaptıklarını düşünüyorlar. Kalan üçte ikilik kısmın ise diğer 49 eyalet arasında paylaştırılması gerekiyor. Georgia’da da durum farklı değil. Bu eyalette yaşayan katılımcılar da kendi katkılarının yüzde 28 oranında olduğunu düşünüyor. Kendini beğenmişlikleriyle ünlü Teksaslı ve Kaliforniyalılar ise sırasıyla yüzde 21 ve 23 ile kendi eyaletlerini önemli eyaletler arasında görüyorlar. Virginia sakinleri ise ABD tarihinin yüzde 41’ine katkı yaptıkları görüşünde.

ABD’ye ilk yerleşen Britanyalıların yerleşim yeri ve Amerikan Devrimi’nin başladığı nokta olan Massachusetts’ten ankete katılanlar ise ABD tarihine yüzde 35 katkı yaptıklarını düşünüyorlar.

“Soru çok saçma”

St. Louis Washington Üniversitesinden Psikolog Henri Roediger “Sorduğumuz soru aslında çok saçma çünkü hiçbir doğru cevabı yok. Ancak sonuçlar bize insanların kendileri hakkında neler düşündüğü hakkında çok şey söylüyor.” diyor.

Tüm katılımcılarda görülen ortak nokta, kendi eyaletleri hakkında abartılı görüşlere sahip olmalarıydı. Bu, psikologların ‘kolektif narsisizm‘ adını verdiği ve yeni yeni araştırmaya başladığı bir tür toplumsal seçici hafıza ve kendine önem atfetme örneği.

Kansas ve Wyoming gibi ilk 13 koloniden biri olmayan ya da tarihte ABD’nin gelişiminde önemli bir rol edinmeyen eyaletlerde yaşayan kişiler bile kendi eyaletlerinin Amerikan tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor.

Sonuçlar 9 kat fazla çıktı

ABD’de 50 adet eyalet olduğu ve toplam oranın yüzde 100’ü bulması gerektiği düşünülünce her eyalete ortalama yüzde 2’lik bir katkı düşüyor. Bazı eyaletlerin ABD tarihine katkısının daha fazla bazılarının daha az olduğunu göz önünde bulundurursak oranların yüzde 5 ile yüzde 1 arasında değişmesi beklenebilir. Araştırma sonucunda her eyaletten katılımcıların verdiği oranlar toplandığında ortaya yüzde 907 gibi bir sonuç çıktı. Yani tüm katılımcılar kendi eyaletlerinin ABD tarihine katkısını yaklaşık 9 kat abartarak ifade ediyor. Roediger “Rakamların yüksek olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar olacağını düşünmemiştik.” dedi.

Roediger ve arkadaşları ankete katılacak bazı kişilerin öncelikle Amerikan tarihine ve ülkede 50 adet eyalet olduğuna vurgu yapan bir test çözmesini istedi. Roediger “Belki insanlar ABD tarihi gözlerine sokulursa sonuç farklı olur diye düşündük. Belki kendi kendilerine ‘Hmm bu olayların hiç birisi Wyoming’de olmamış’ derler diye düşündük.” diyor. Ancak bu testin de sonuçlara hiçbir etkisi olmadı. Testi çözenler de çözmeyenler de kendi eyaletlerinin ABD tarihindeki önemi konusunda ısrarcıydı.

Kaynak: Boston Globe

Psychological Science dergisinde 2 bin 800 kişiyle yapılan bir anket yayımlandı. Ankette ABD vatandaşlarına, kendi eyaletlerinin ABD tarihine ne kadar katkıda bulunduğu soruldu. Ankete katılan bazı kişilere anketten önce Amerikan tarihi ile ilgili bir test yapıldı. Buna rağmen katılımcılar kendi eyaletlerinin ülkenin tarihine etkisini oldukça abartılı bir şekilde ifade etti. 50 eyaleti bulunan ABD'de her eyaletin katkısının yüzde 2 civarında olması gerekirken çoğu katılımcı kendi eyaletinin katkısını yüzde 20'lerde ya da 30'larda gördüğünü söyledi. Virginia sakinleri ise ABD tarihinin yüzde 41'ine katkı yaptıkları görüşünde. Ankette her eyaletten verilen cevaplar toplandığında oranların toplamı yüzde 907 oldu. Yani katılımcılar kendi eyaletlerinin ülke tarihine katkısını ortalama 9 kat daha fazla görüyor.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın

Yorumunuz:

e-Bülten Aboneliği