Zalim robot yöneticiler konsantrasyona olumlu etki ediyor

Bir grup araştırmacı, olumsuz tavırlara sahip bir robot tarafından gözlemlenen kişilerin yumuşak tavırlı bir robot tarafından gözlemlenen katılımcılara kıyasla daha iyi performans sergilediği bir deney gerçekleştirdi.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Zalim robot yöneticiler insan yöneticilere kıyasla çalışanlarından daha fazla verim alıyor. İnsanların başında nezaketsiz bir robot bulunması bile insanların bilişsel becerilerini iyileştiriyor gibi duruyor. Bir robot gözlemcinin insan performansı üzerindeki etkisi Stroop testi kullanılarak test edildi. Stroop testi, farklı renklerde yazılmış kelimelerin gösterildiği bir test. Testin uygulandığı kişilerin ekranda yazan kelimeyi göz ardı ederek sadece rengi tanımlaması gerekiyor. İnsanlık olarak bu işte pek başarılı değiliz çünkü ya yanıt vermemiz uzun sürüyor ya da hata yapıyoruz. Yazan kelime ile renk uyuşmadığında (mesela ekranda yeşil renkle ‘mavi’ kelimesi yazıyor diyelim) zorlanıyoruz.

Bir robotun bu test sürecini nasıl etkileyeceğini görmek isteyen Clermont-Ferrand Üniversitesi çalışanı Nicolas Spatola ile çalışma arkadaşları ‘dostane’ ya da ‘zalim’ davranabilen küçük bir insansı robot yardımıyla bir deney yaptı. Öncelikle katılımcılar oturup robotla sohbet ettiler. Robot soruları olumlu veya olumsuz bir tavırla cevaplayabilecek şekilde programlanmıştı. Mesela olumlu robot “Bence arkadaş olabiliriz” şeklinde konuşurken diğer robot “Arkadaşlığa değer vermem.” gibi cevaplar veriyordu. Daha sonra robot oturup insan katılımcıları seyrederken insanlara Stroop testi uygulandı. Başında olumsuz tavırlara sahip robotlar bekleyen insanların başında olumlu birer robot bulunan ya da hiç robot bulunmayan katılımcılara kıyasla testi yaparken daha hızlı davrandıkları ve daha az hata yaptıkları kaydedildi. Spatola’ya göre, “‘Kötü’ robotlar tehlikeli olabileceği için katılımcılar zalim robotlara karşı daha dikkatli davranıyor.”

“Her konuda işe yaramayabilir”

Duyulan korku veya endişe katılımcının ekranda yazan kelimenin sadece rengine odaklanmasını, kelimeyi okumadan göz ardı etmesini sağlıyor. Başımızda bekleyen zalim bir robot bizi Stroop testi sırasında daha başarılı kılabilir ancak bu yöntem her durumda etkili olmayabilir. Olumsuz tavırlı bir robotun insanların performansını her koşulda iyileştirebileceğine inanmanın yanlış olduğunu belirten Spatola “Ofisinizde oturup her gün sizi azarlayan bir robot hayal edin. Böyle bir şey uzun vadeli performansınız açısından iyi olmayacaktır.” diyor.

Kaynak: New Scientist

Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde çalışan Nicolas Spatola ve iş arkadaşları, bir robot yöneticinin insanların konsantrasyonunu nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla bir deney gerçekleştirdi. Katılımcıların bir kısmı Stroop testi esnasında olumsuz tavırlı bir robot tarafından gözlemlenirken diğer bir grup katılımcı yumuşak tavırlı bir robot tarafından gözlemlendi. Sonuç olarak olumsuz tavırlı robotun izlediği insanların testte daha başarılı olduğu, diğer grubun ise onlara kıyasla daha fazla hata yaptığı kaydedildi. Bunun hayatın her alanında faydalı olmayabileceğinin altını çizen Spatola, zalim bir robot yöneticinin sizi her gün iş yerinde azarlamasının uzun vadeli performansı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.3 yanıt

  1. arda avatarı
    arda

    yani insanları sürekli endişe halinde tutup anksiyete sahibi bir nesil yaratacaklar. ben bunu reddediyorum. robot kendi yapasın otursun.

  2. İsmail avatarı
    İsmail

    İnsan uygarlığı hala ahbap çavuş seviyesi 1.0 tip seviyededir. Otomasyona yavaştan alışıyorsun. Bu kurbağanın sıcak suya alıştırılma olayı. 2.0 tip Uygarlık seviyesi kendisini dayattığında tarihin tekerini ters çeviremeyiz. Karbonik yaratım ve silikat yaratım insan vücut dahilinde herşey fifthy fifthy. İnsandan beyin ve metalik madde kollar ve ayaklar vb birde fakirleri düşünün. Adi metalden iskeletleri. Varlıklılar en değerli metalden. O güne kadar dünya işlerini de düzene koymalıdır uygarlığımız. Antikalaşmış kof ideolojilerle değil muhakkak. Atatürk’ün vermiş olduğu kodu tekrarlayalım zihnimizde önce ve ömür boyu pratikte:çağdaş uygarlık seviyesi devamlı ve hiç tökezlemeden. Sevgiyle kalın kardeşlerim. İsmail Gültekin 19.01.2019

Yorumunuz: