Yaban hayvanlarının interneti

ICARUS adı verilen yaban hayatı inceleme programı, binlerce hayvana yerleştirilen vericilerden gelen bilgileri Uluslararası Uzay İstasyonu’nda toplayacak.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Yaban hayatını takip etmek için gerçekleştirilen uluslararası çalışma ilk meyvelerini vermek üzere. Hayvan Araştırmalarında Uzay Kullanımı için Uluslararası İş Birliği (ICARUS) daha önce görülmemiş sayıda hayvana yerleştirdikleri minik vericilerden gelen bilgileri Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan toplamak için gerekli antenlerin kurulumunu tamamladı. UUİ’de toplanan veriler yerdeki bilimcilere yol gösterecek.

Takip cihazlarının evrimi

Eskiden bilimciler vahşi hayvanları yakalar, onlara etiketler takar, hayvanları doğaya salar, sonra aynı hayvanı tekrar yakalayıp topladığı verileri incelerdi. Ancak 1980’lerden bu yana artık hayvanları yeniden yakalamaya gerek kalmıyor. Uydu aracılığıyla vahşi hayvanların hareketleri takip edilebiliyor. Böylece bilimciler göç yollarındaki değişimleri anında görebiliyor.

Zaman içinde takip cihazları küçüldü, ucuzladı, daha doğru veriler sunmaya başladı ve veri kapasiteleri arttı. ICARUS programında çalışan bilimciler bu gelişimlerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor. 2025 yılında ekip, çekirgelere bile yerleştirilebilecek. Bugün ise aralarında uçarköpek (meyve yarasası), yavru deniz kaplumbağaları, papağanlar ve ötücü kuşlar bulunan toplam bin hayvana vericiler yerleştirildi. Bu sayının 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Bilimciler çok sayıda hayvandan alınan veriler sayesinde araştırmaların ciddi bir hız kazanacağını ve bu verilerin yeni alanlara da katkı sağlayacağını düşünüyor.

Hayvanlara yerleştirilen vericilerde GPS modülü, ivmeölçer ve manyetizma ölçer cihazların yanı sıra ısı, basınç ve nemliliğe duyarlı algılayıcılar da yer alıyor. 5 gram ağırlığındaki bu vericiler güneş paneli ve bataryaları sayesinde uzun süre çalışabiliyor. Kolları ve bacakları olan hayvanlara bu vericiler sırt çantası gibi giydiriliyor.

Farklı uygulama alanları

Göç yollarının takibi uygulamanın en bariz kullanım alanı. Ancak bu algılayıcılar bilimcilere çok daha fazlasını sunabilir. Bilimciler, hayvanların akıllı algılayıcılar olarak dünyayı dolaşacağını söylüyor. Bu sayede iklim değişikliği hakkında bilgi toplanabilir, doğal afetten kaçan hayvanlar belirlenerek afet uyarısında bulunulabilir. Eski uygarlıklarda, depremden önce yılanların kış uykusundan uyandığına ya da volkanik patlamalardan önce kuşların bölgeden uzaklaştığına inanılıyordu. Bu inanışlar artık bilimsel olarak test edilebilir.

Bir diğer uygulama alanı da ölümcül hastalıkların yayılımının kontrolü olabilir. Vericinin ilk yerleştirildiği hayvanlardan biri olan uçarköpekler, Afrika’da Ebola virüsünün doğal bir taşıyıcısı olarak biliniyor. Bu hayvanların sadece nerede olduklarını değil aynı zamanda neler yaptıklarını da takip ederek, virüsün diğer canlılara nasıl bulaştığını tespit etmek mümkün olabilir.

ICARUS projesi çerçevesinde toplanan veriler MoveBank adlı bir veri tabanında toplanacak ve halka açık olacak. Ancak nesli tükenmekte olan gergedanların konumu gibi bazı hassas bilgiler kamuyla paylaşılmayacak.

Kaynak: New Atlas

Yaban hayatını takip etmek için gerçekleştirilen uluslararası çalışma ilk meyvelerini vermek üzere. Hayvan Araştırmalarında Uzay Kullanımı için Uluslararası İş Birliği (ICARUS) daha önce görülmemiş sayıda hayvana yerleştirdikleri minik vericilerden gelen bilgileri Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan toplamak için gerekli antenlerin kurulumunu tamamladı. UUİ’de toplanan veriler yerdeki bilimcilere yol gösterecek. Verilerin sadece hayvanları takip etmek için değil, iklim değişikliğinin takibi, ölümcül hastalıklarının yayılımının kontrolü gibi bir çok farklı amaçla da kullanılması hedefleniyor.Bir yanıt

Yorumunuz: