Ağ tarafsızlığını esnet, 5G’yi al

20 telekomünikasyon şirketinin yayınladığı ortak manifestoda 5G teknolojisinin yayılabilmesi için ağ tarafsızlığı yasalarının esnetilmesi şart koşuluyor.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Deutsche Telekom, Nokia, Vodafone gibi 20 adet büyük telekomünikasyon şirketi bir araya gelerek Avrupa Birliği ülkelerine 2020’ye kadar 5G teknolojisinin getirilebileceğini açıkladı. Şirketler bunun için yöneticilerden ağ tarafsızlığı (net neutrality) kurallarının hafifletilmesini talep ediyor. Grubun planları ‘5G Manifestosu’ adı verilen 7 sayfalık bir belgede açıklandı. Birkaç yıl içinde 5G’nin tüm kıtaya yayılmasını öngören planlar, “Hükumetler kuralları hafifletmezse bu yatırımların yapılması mümkün değil” diyerek bir nevi, 5G teknolojisini rehin tutuyor.

Manifestoya göre şirketler bir 5G eylem planı üzerinde çalışıyor. Bu plan 5G’nin 2018 yılına kadar otomobillerde, sağlık sektöründe, toplum sağlığında, akıllı şehirlerde ve eğlence alanlarında nasıl kullanılabileceğini gösteren senaryolar içeriyor. Grup, AB üyesi 28 ülkeden 2020’ye kadar bu teknoloji için gerekli altyapıları sağlamasını talep ediyor.

Ancak şirketler “doğru düzenleme ortamı” adını verdikleri yeni internet politikaları için de hükumetlere baskı yapmaya hazırlanıyor. Manifestoda “AB açık internet konusuna inovasyonu destekleyen, faydayı gözeten kurallarla yaklaşmalıdır. Telekom endüstrisi, BEREC (Avrupa Elektronik İletişim Düzenleme Kurumu) tarafından öne sürülen mevcut ağ tarafsızlığı kurallarının 5G yatırımlarının getireceği gelir konusunda ciddi belirsizlikler yarattığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu düzenlemeler, inovasyonu destekleyecek şekilde değiştirilmediği sürece yatırımların gecikme ihtimali bulunmaktadır.” ifadelerine yer veriliyor.

Yasada zaten boşluklar bulunuyor

AB geçtiğimiz sonbaharda kabul edilen yasalar ile ilgili değişiklik taleplerini daha önce reddetmişti. Şu anda kanunlar, sürücüsüz araç ya da tıbbi hizmetler gibi bazı ‘özel servisler’in yasadaki boşluktan faydalanarak hızlı internet bağlantılarını kullanmasını sağlıyor. Ancak kurallarda hizmet sağlayıcıların, herhangi bir ayrımcılık, engelleme ya da müdahale olmaksızın her internet trafiğine eşit olarak davranması gerektiğinin altını çiziyor. Yasa boşluklarına rağmen telekom şirketleri kuralların yenilikçi hizmetler için daha fazla esnetilmesini talep ediyor.

Manifestonun destekçileri arasında Airbus, Siemens ve Philips gibi şirketler de bulunuyor. AB Dijital Ekonomi ve Toplum Delegesi Gunther Oettinger belge hakkında olumlu görüş bildirerek “Manifesto, telekom düzenleme tasarısının gözden geçirilmesini önermesinin yanı sıra, Eylül’de sunulacak 5G eylem planı hakkında değerli veriler sunuyor.” şeklinde konuştu. Komisyon belge ile ilgili olarak kamuoyunun görüşü bildirmesi için bir anket düzenledi.

telekom-headquarter-to-the-daily.0Avrupa'da faaliyet gösteren 20 adet telekomünikasyon şirketi, tüm içeriklere eşit önem verilmesini talep eden ağ tarafsızlığı yasası esnetilmezse 5G'nin Avrupa'da yeterince hızlı yayılamayacağını belirten bir manifesto yayınladı. Metinde mevcut yasaların inovasyonu desteklemediği ve yatırımcıların bu sebeple sektörden uzak durduğu belirtilirken, gerekli değişikliklerin yapılması halinde 28 AB ülkesinin 2020'den itibaren 5G kullanabileceği ifade edildi.

1 Yorum

Yorum yazmak için tıklayın

Yorumunuz:

e-Bülten Aboneliği