2016 Dijital Habercilik Raporu

Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan 2016 dijital habercilik raporunda mobil cihazların ve sosyal platformların haber tüketiminde öne çıktığı görülüyor.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Reuters Enstitüsü‘nün her yıl yayınladığı dijital habercilik raporunun bu yılki versiyonu yayınlandı. YouGov‘un aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere de bulunan 26 ülkeden 50 bin internet haber tüketicisi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre bu yılın raporu hazırlandı.

Raporda dünya çapında haberciliğin bu güne dek görülmemiş bir değişime uğradığının altı çiziliyor. Sosyal platformlar haber kaynağı haline geliyor, mobile yönelim hızla artıyor ve kullanıcılar git gide online reklamları daha fazla reddetmeye başlıyor. Çalışmadan elde edilen bazı bilgiler şu şekilde:

Tüm katılımcıların yarısından biraz fazlası (yüzde 51) her hafta sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak kullandığını belirtiyor. Yaklaşık onda biri (yüzde 12) sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak görüyor. Facebook haber bulma, okuma/izleme ve paylaşma konularında diğer platformlara göre açık ara önde.

Kadınlar ve gençler tercih ediyor

Sosyal medya kadınlar için erkeklere göre çok daha önemli. Ayrıca gençlerin de haberlerini sosyal medyadan almayı tercih ettiği belirtiliyor. 18-24 yaş arası katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 28) ana haber kaynağını sosyal medya olarak belirtirken bu rakam televizyonu tercih edenleri (yüzde 24), ilk kez az bir farkla geride bırakıyor.

Sosyal ağlar, portallar ve mobil uygulamalar yoluyla erişilen haberlerin kaynağı Birleşik Krallık ve Kanada’da çoğu zaman fark edilmiyor. Bu oran Japonya ve Güney Kore gibi farklı kaynaklardan toplanmış haberlerin paylaşımının yaygın olduğu ülkelerde yüze 25’e kadar düşüyor.

Televizyonun yerini telefonlar alıyor

Televizyon hala daha yaşlı katılımcılar için en önemli haber kaynağı konumunda ancak genel olarak televizyon kullanım rakamları düşüşte. Bunun ana sebebinin, haber programlarının televizyonda belirli bir saati olması ve genç jenerasyonun televizyonu tercih etmemesi olduğu görülüyor. Cihaz kullanımında ise akıllı telefonun keskin bir şekilde yükseldiği, tablet kullanımının sabit seyrettiği, bilgisayar kullanımının ise düşüşte olduğu görülüyor.

Kimse para ödemek istemiyor

Çoğu kullanıcı hala online haber için para ödemeyi kabul etmiyor. Özellikle rekabetin bol olduğu İngilizce içerik alanında bu oran yüzde 9 civarında. Ancak bazı küçük ülkelerde, o ülkenin dilinde yapılan yayınlar sebebiyle paralı içerik satın alma oranının iki katına çıkabildiği görülüyor.

Pek çok yayıncı için reklam engelleme büyük bir problem olarak duruyor. Japonya’da kullanıcıların yüzde 10’u reklamları engellerken bu rakam Polonya’da yüzde 38’e kadar çıkıyor. Özellikle 35 yaşın altındaki kullanıcılarda reklam engelleme oranının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Reklam engelleyici indiren kullanıcıların büyük çoğunluğunun bu uygulamaları kullanmaya devam ettiği görülüyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının sadece yüzde 8’i reklam engelleyici kullanıyor ancak katılımcıların yüzde 30’u önümüzdeki yıl içinde bir mobil reklam engelleyici kullanmayı planladıklarını ifade ediyor.

Yayıncılar ve teknoloji platformları online haber videolarını parasal sebeplerle tercih etse de çoğu kullanıcının hala bu içeriği kabul etmekte direndiği görülüyor. Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 78) çoğunlukla yazılı haberleri okuduğunu dile getiriyor. Bunun sebebi olarak katılımcıların yüzde 41’i haberi okumanın daha hızlı ve daha pratik olduğunu ifade ederken yüzde 35 de video öncesinde oynatılan reklamların sinir bozucu olduğunu dile getiriyor.

Editörlere güven sarsılmış durumda

Haberlere güven Finlandiya’da yüzde 65’e ulaşırken Yunanistan’da bu rakam sadece yüzde 20. Neredeyse her ülkede editörler ve gazetecilere, haber ajanslarından daha az güveniliyor.

Kişiselleştirilmiş haberler ve algoritmik haber seçimlerinin bazı önemli bilgilere erişimi ve farklı görüşlere dair bilgi almayı engellediği görülüyor. Öte yandan genç kullanıcıların algoritmalara editörlerden daha fazla güvendiği ifade ediliyor.

BuzzFeed, Onedio tarzı dağıtım yöntemlerini kullanan medya şirketleri daha fazla kullanıcıya ulaşırken, bu markaların ve platformların genellikle ikincil kaynak olarak algılandığı ve daha hafif konularda haberler için kullanıldığı görülüyor. Online kullanımda, güçlü haber geçmişi olan ve zamanla itibarını geliştiren markaların ana kaynak olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Raporda sadece Türkiye’den katılımcıların cevaplarına göre elde edilen istatistiklere ayrılan bir sayfa da bulunuyor. Türkiye verilerini incelerken katılımcıların çoğunun şehir merkezinde yaşadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

digital news

Her yıl dijital habercilik üzerine rapor yayınlayan Reuters Enstitüsü bu yılki raporunu da yayınladı. Raporda dünya çapında haberciliğin bu güne dek görülmemiş bir değişime uğradığının altı çiziliyor. Sosyal platformlar haber kaynağı haline geliyor, mobile yönelim hızla artıyor ve kullanıcılar git gide online reklamları daha fazla reddetmeye başlıyor.Yorumunuz: