Haber Özeti

Tam Sürüm

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı araştırma olan Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun sonuçları, gençlik haftasında 81 ilden gelen yüzlerce gencin önünde açıklandı.

Araştırma, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği tarafından yürütüldü. Gençlerin iyi olma halinden yola çıkan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe kadar 62 başlıkta veriler toplandı16 ilde 1209 gencin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, katılım, risk ve güvenlik başlıkları altında bir durum özeti çıkartmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Sezai Hazır raporu “Gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalara katılımı konusunda istenilen seviyede değil. Bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ve faaliyete ihtiyaç var.” şeklinde özetledi.

Gençler gelecekten pek umutlu değil.

Araştırmanın çarpıcı bulgularına ev sahipliği yapan ‘umut’ konusu farklı katmanlarda farklı sonuçlara sahip. Örneğin iş arayan gençler diğer gençlere kıyasla anlamlı derecede umutsuz. Yanı sıra çalışan gençler arasında da umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 64 ile görece düşük. Gelecekten en fazla umutlu olanlar ise yüzde 77 ile öğrenciler. Gençlerde yaş ilerledikçe umutsuzluk artıyor.

Gençler için siyaset oy kullanmaktan ibaret

Araştırmaya göre gençlerin büyük bir kesimi siyasete katılımı yalnızca oy kullanmaktan ibaret görüyor. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı yüzde 78,2 iken gençlerin aktif siyasette yer alma oranının sadece yüzde 3,9.

Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, spor kulübüne ya da siyasi partiye üye olmayan gençlerin oranı yüzde 92,3.

Gençler için internet = sosyal medya

Raporda internetle sürekli iç içe olan gençlerin interneti kişisel gelişim veya eğitimleri için kullanmadıkları dikkat çekiyor.

Aylık gelirde ‘işler kesat’

En çarpıcı sonuçlardan biriyse gençlerin umut ve hayallerine yönelik belirleyici etkenlerden aylık gelir başlığı altında sıralandı. Sonuçlara göre Türkiye’de gençlerin yüzde 30’unun aylık geliri 600 TL’nin altında.

Konser ya da tiyatro ‘hayali’

Türkiye’de gençlerin en sık yaptıkları faaliyet sinemaya gitmek. Yüzde 11’i haftada bir ve daha sık, yüzde 46’sı da ayda birkaç kez sinemaya gittiğini belirtmiş. İkinci sırada kitap satın almak (yüzde 12’si haftada birden fazla), üçüncü sıradaysa müzik ya da film satın almak geliyor. Hiç konsere ya da tiyatroya gitmeyen gençlerin oranı yüzde 81 gibi düşündürücü bir oranda.

Arkadaşlarla yapılan temel faaliyet ise ‘dolaşmak’.

“Benim hala umudum var”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır bu sonuçları “Tüm bunlara rağmen gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri yüksek ve gençler geleceğe umutla bakıyor. Genç erkeklerin yüzde 69’u yaşamlarından memnunken genç kadınların memnuniyet oranı yüzde 72. Gelecekten umutlu olduğunu belirten genç kadınların oranı yüzde 68 iken genç erkeklerin oranı yüzde 65 olduğu görülmüştür.” şeklinde özetledi.

Araştırma sonuçlarına yönelik kişisel yorumlarınızı bekleriz.
Kaynak: Habitat Derneği

Habitat Gençlik Araştırması: Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu ile gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalara katılımı konusunda istenilen seviyede olmadığı, bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ve faaliyete ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca gençlerin yüzde 30'unun aylık gelirinin 600 Lira'nın altında olduğu tespit edildi. Olumsuz sonuçlara rağmen gençlerin geleceğe umutla baktığını belirtmesi de ilgi çekici noktalardan birisiydi.