Instagram filtresinden depresyon teşhisi

Harvard ve Vermont üniversitelerinden araştırmacıların geliştirdiği algoritma, kişilerin Instagram fotoğraflarına bakarak depresyonu tespit edebiliyor.

Haber Özeti

Tam Sürüm

Harvard Üniversitesi araştırmacısı Andrew Reece ve Vermont Üniversitesi’nden Chris Danforth, Instagram fotoğraflarından kullanıcıların ruh halini tespit edebilen bir algoritma geliştirdi. 40 bin fotoğraf üzerinde yapılan çalışma ile geliştirilen algoritma, depresyonda olan kullanıcıları yüzde 70 oranında tespit edebiliyor.

Araştırmacılar öncelikle 170 kişilik bir grupla çalıştı. Aralarından 70 tanesine depresyon teşhisi konulduğu belirtilen bu gruba çeşitli sorular sorularak bir anket düzenlendi. Bu kullanıcılara ait toplam 40 bin fotoğraftan, her sağlıklı katılımcının en son 100 fotoğrafı ve her depresif kullanıcının, teşhis konulmadan önceki 100 fotoğrafı seçildi.

Katılımcılardan bilgi toplandı

Kullanıcılardan bu fotoğrafların ne kadar ilginç, hoş, mutlu ya da üzgün göründüğüne dair 0-5 arasında bir not vermesi istendi. Araştırmacılar ayrıca fotoğrafları ışığın ve rengin özelliğine göre objektif olarak değerlendiren ayrı bir aşamadan geçirdi. Ayrıca fotoğraflardaki beğeni, yorum ve yüz sayısı da ölçüldü. Araştırmacılar daha fazla yüz bulunan fotoğrafların kişilerin sosyalliğini ifade edeceğini düşündü.

Depresyondakiler soluk fotoğraf paylaşıyor

Bu veriler ışığında algoritmayı çalıştıran araştırmacılar, resimler ile depresyon arasında bir ilişki bulmaya çalıştı. Araştırma sonucunda, depresyon teşhisi konulan kişilerin daha koyu, gri ve soluk fotoğraflar paylaştığı ve daha az beğeni aldığı görüldü.

Sonuçlara göre depresyondaki kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen Instagram filtresi, resimleri siyah beyaz hale getiren ‘Inkwell‘ adlı filtre. Sağlıklı bireyler arasında en popüler olan filtre ise resimleri daha aydınlık yapan ‘Valencia‘.

Yüz teorisi doğrulanamadı

Kullanıcıların mutlu ya da üzgün olarak nitelendirdiği fotoğrafların ise depresyonla çok fazla korelasyon göstermediği görüldü. Ayrıca araştırmacıların ‘daha fazla yüz=daha az depresyon’ formülü de işe yaramadı. Depresyondaki kişilerin fotoğraflarında daha fazla yüz bulunduğu görüldü.

Ancak araştırmacılar bu yüzlerin depresyondaki kişilerin paylaştığı selfie’lerden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Yani depresyondaki kişilerin fotoğraflarında daha fazla yüz olması, daha fazla arkadaşları olduğundan değil, daha fazla kendilerini ifade etmek istemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yine de bu yeni teori test edilmedi.

Yüzde 70 başarı oranı

Son olarak bu bilgileri karşılaştırma amaçlı kullanmadan, algoritmaya sadece fotoğrafları gösteren araştırmacılar, algoritmanın depresyondaki kişileri yüzde 70 oranında doğru tespit ettiğini gördü. Bu oran pratisyen hekimlerin depresyondaki bireyleri doğru teşhis etme oranından daha yüksek. Gelecekte bu teknolojinin daha da geliştirilerek, depresyonun erken teşhisi amacıyla da kullanılabileceği düşünülüyor.

Kaynak: MIT Technology Review

Andrew Reece ve Chris Danforth tarafından geliştirilen algoritma, kişilerin Instagram fotoğraflarını inceleyerek, depresyon ile ilişkilerini buldu. Araştırmaya göre depresyondaki kişiler daha koyu, gri ve soluk fotoğraflar paylaşıyor. Ayrıca depresyondaki kişiler daha az beğeni alıyor. Araştırmada ‘Inkwell’ adlı filtrenin daha çok depresyondaki kişiler tarafından kullanıldığı, sağlıklı kişilerin ise ‘Valencia’ adlı filtreyi tercih ettiği görüldü.Yorumunuz: