Sosyal medya 4 bakanlığa emanet

2016 Hükümet Programı doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde 4 bakanlık sosyal medyayı geleneksel değerlere uyduracak.

Yayın tarihi:

Haber Özeti

Tam Sürüm

2016 Yılı Hükümet Programı‘nda Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Kanun ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nda değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu kapsama ek olarak medyanın geleneksel aile değerlerine uygun olarak yayın yapması için de önlemler alınacağı duyuruldu.

23 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayımlanan 2016-2018 arasını kapsayan programda ekonomik hedefler, eğitim, temel hak ve özgürlükler gibi başlıkların yanında aile de yer alıyor. Aile başlığı altında evlilik öncesi eğitim, kuşaklar arası iletişim için eğitim ve internet okuryazarlığı gibi temaların yanında, aile üzerinde olumsuz etkileri olduğu savunulan görsel, işitsel ve sosyal medyanın geleneksel aile değerlerine uygun yayın yapması için denetleneceğinden ve olumsuz yayın yapanlara karşı caydırıcı tedbirler alınacağından bahsediliyor. Programda çocuklar ve gençler başta olmak üzere daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğinin artırılacağına yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıda bulunacağı sistem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, RTÜK ile iş birliğine gidileceğini belirtmiş, dizi ve film yapımcılarıyla aile yapısının korunması üzerine çalışılacağını söylemişti.

Türkiye’de geleneksel medyanın ardından sosyal medya da ‘geleneksel aile değerleri’ne uygunluk açısından denetlenecek. Olumsuz yayınlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemenin yönetim kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da destek verecek.Yorumunuz: