Balık yemek çocukların zeka gelişimi ve uykusuna olumlu etki ediyor

Yeni bir araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu, daha az sıklıkla veya hiç yemeyen çocuklara kıyasla IQ’larının ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yayın tarihi:

Haber Özeti

Tam Sürüm

Yeni bir araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu, daha az sıklıkla veya hiç yemeyen çocuklara kıyasla IQ’larının ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.

Daha önce yapılan birkaç araştırma da, birçok balık türünde bulunan omega-3 yağ asitleri ile zeka ve uyku arasında bir bağlantı olabileceğini göstermişti. Fakat araştırmacılar bu üç unsuru bağdaştırmayı başaramamıştı. Son araştırmanın bulguları ise, uykunun balık ve zeka arasındaki potansiyel bağ olabileceğine işaret ediyor.

Scientific Reports‘ta yayımlanan araştırmanın baş yazarı ve Pensilvanya Üniversitesi’nde öğretim üyesi Jianghong Liu, “Bu araştırma alanı ilerlemiş sayılmaz. Henüz gelişme aşamasında. Bizler bu araştırmada ek gıda yerine yiyecekten alınan omega-3 asitlerini inceledik.” dedi. Araştırma için, Çin’de yaşayan 9-11 yaşları arasındaki 541 çocuktan oluşan bir gruba (yüzde 54’ü erkeklerden yüzde 46’sı kızlardan oluşan) geçen ay ne sıklıkla balık yediklerine dair bir anket yapıldı. ‘Hiç yemedim’ ve ‘haftada en az bir kez yedim’ şeklinde seçenekler sunuldu.

Omega-3 asitleri antisosyal davranışları azaltıyor

Ayrıca araştırmaya katılan çocuklara, sözlü ve sözlü olmayan becerileri ölçmeyi amaçlayan Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised adlı IQ testinin Çin versiyonu uygulandı. Daha sonra, standart hale getirilmiş Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi ailelere uygulanarak çocuklarının uyku kalitesi soruldu. Danışılan konular arasında uyku süresine, gece uyanma sıklığına ve gün içinde uyunan süreye dair sorular yer alıyordu. Araştırmanın son aşamasında ebeveyn eğitim durumu, meslek, evlilik durumu, evde kaç çocuk bulunduğu gibi çeşitli demografik veriler inceledi.

Bulgular, haftada en az bir kez balık tüketen çocukların nadiren veya hiç balık yemeyen çocuklara oranla IQ testlerinde 4,8 puan daha yüksek aldığını gösterdi. Bazen balık yiyenlerin ise 3,3 puan daha fazla aldığı tespit edildi. Dahası, artan balık tüketiminin uykunun daha sorunsuz hale gelmesiyle bağlantılı olduğu görüldü. Perelman Tıp Fakültesi’nde çalışan Profesör Adrian Raine, “Uyku eksikliği ve zayıf bilişsel beceriler antisosyal davranışla ilişkilidir. Omega-3 asitlerinin antisosyal davranışları azalttığını fark ettik.” dedi.

“Çocukların erken yaşlardan itibaren balık yemesi lazım”

Araştırmanın ortaya koyduğu çıkarımlara katılan Beslenme ve Epidomiyoloji Profesörü Jennifer Pinto-Martin, “Yapılan araştırma, balık tüketiminin sağlığa olumlu katkısını ve özendirilmesi gereken bir beslenme alışkanlığı olduğunu gösteriyor. Çocukların erken yaşta balıkla tanıştırılması lazım. Balık çok dikkatli şekilde ayıklandığı ve dilimlendiği sürece 10 aylık bir bebeğe de verilebilir fakat ideali 2 yaş civarında balık yedirilmeye başlanmasıdır. Balığın tadına erken yaşta alışmak önemli.” diyor.

Çalışmanın gerçekleştirildiği grubun yaş aralığı göz önünde bulundurulduğunda araştırmacılar çocukların tükettiği balık türü unsurunu çalışmaya dahil etmedi. Fakat ileride yaşı daha büyük bireylerden oluşan bir grupla bu etkeni de değerlendirmek istiyorlar. Yapılan çalışmaya ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve ABD Ulusal Alkol Suistimali ve Alkolizm Enstitüsü destek verdi.

Kaynak: Futurity

Yeni bir araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu, daha az sıklıkla veya hiç yemeyen çocuklara kıyasla IQ’larının ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın ortaya koyduğu çıkarımlara katılan Beslenme ve Epidomiyoloji Profesörü Jennifer Pinto-Martin, “Yapılan araştırma, balık tüketiminin sağlığa olumlu katkısını ve özendirilmesi gereken bir beslenme alışkanlığı olduğunu gösteriyor. Çocukların erken yaşta balıkla tanıştırılması lazım. Balık çok dikkatli şekilde ayıklandığı ve dilimlendiği sürece 10 aylık bir bebeğe de verilebilir fakat ideali 2 yaş civarında balık yedirilmeye başlanmasıdır. Balığın tadına erken yaşta alışmak önemli.” diyor.Yorumunuz: