Yazar: Enes Erkam Ateş

İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim görmekteyim. Bilgisayar dünyası ile ilgili çalışmalar yapmak hobilerim arasında. Aralık 2017'den bu yana da Dünya Halleri için çeviriler yapıyorum.